Kašnjenje u progovaranju

Razvoj je individualan i ne možemo očekivati da će svako dete progovoriti u isto vreme ali bi trebalo da učinim sve da razvoj govora teče pravilno.
Obraćanje detetu imenovanje predmeta koje dete posmatra ili dodiruje,pevanje pesmica na maternjem jeziku, kao i pravilan govor roditelja biće detetu značajan model za razvoj jezika.
Da bi dete progovorilo, potrebno je da razume, odnosno da mnogo puta čuje naziv predmeta koje gleda, istražuje i upoznaje.

Tek kada poveže značenje reči sa predmetom,stvoriće se osnova da i samo pokuša da imenuje taj predmet.

Pre prve reči dete će pokušati kroz vokalu igru i brbljanje da komunicira sa svojom okolinom. Pre prve reči, pojavljuje se gest, dete pokazuje prstićem ono što mu je u fokusu interesovanja.

Prva reč je ona koju je dete izgovorilo sa značenjem a ne ponovilo za roditeljem (npr. pogleda u auto ili pokaže prstićem i izogovori „ato“). Isto tako dete obično izgovara početni slog (pa-patika), ili izostavlja određeene glasove (paka-patka).
Da bi dete svoje roditelje gledalo i slušalo dok mu se obraćaju potrebno je da između njih postoji izgrađen emocionalni odnos i usaglašeni vaspitni stavovi.Od 10.meseca možemo da očekujemo prvu reč sa značenjem, ukoliko se ona ne pojavi do 18.meseca,nepohodno je potražiti stručnu pomoć logopeda.
Kašnjenje u govoru može nastupiti i kada dete ima oštećenje sluha, neurološke bolesti ili zbog deformiteta ili anomalija govornih organa. U ovakvim situacijama potreban je pregled audiologa, otorinolaringologa, fonijatra, psihijatra,neurologa, stomatologa.
Deca koja ne žvaću čvrstu hranu,koriste cuclu ili piju na flašicu imaju slabiju pokretlljivost govornih organa, što otežava i sam razvoj govora.
Početno progovaranje kasni i kao posledica neadekvatne ili nedovoljne stimulacije sredine.Često vidimo decu koja gledaju crtane filmove i sadžaje preko tableta i telefona po nekoliko sati dnevno.

Ako se detetu adekvatno ne posveti vreme i pažnja u ranom periodu, posledice će se odraziti na razvoj jezika ali i na celokupan razvoj njegove ličnosti.

Stručna pomoć podrazumeva logopedsku procenu deteta, savetovanje roditelja i obuka roditelja na koji način da stimulišu razvoj. Po potrebi,deca se uključuju u logopedski tretman na ranom uzrastu koji ima za cilj da podstakne razvoj govora.

Radost Govora Logo
©2018 - Radost Govora
lat