Кашњење у проговарању

Развој је индивидуалан и не можемо очекивати да ће свако дете проговорити у исто време али би требало да учиним све да развој говора тече правилно.
Обраћање детету именовање предмета које дете посматра или додирује,певање песмица на матерњем језику, као и правилан говор родитеља биће детету значајан модел за развој језика.
Да би дете проговорило, потребно је да разуме, односно да много пута чује назив предмета које гледа, истражује и упознаје.

Тек када повеже значење речи са предметом,створиће се основа да и само покуша да именује тај предмет.

Пре прве речи дете ће покушати кроз вокалу игру и брбљање да комуницира са својом околином. Пре прве речи, појављује се гест, дете показује прстићем оно што му је у фокусу интересовања.

Прва реч је она коју је дете изговорило са значењем а не поновило за родитељем (нпр. погледа у ауто или покаже прстићем и изоговори „ато“). Исто тако дете обично изговара почетни слог (па-патика), или изоставља одређеене гласове (пака-патка).
Да би дете своје родитеље гледало и слушало док му се обраћају потребно је да између њих постоји изграђен емоционални однос и усаглашени васпитни ставови.Од 10.месеца можемо да очекујемо прву реч са значењем, уколико се она не појави до 18.месеца,непоходно је потражити стручну помоћ логопеда.
Кашњење у говору може наступити и када дете има оштећење слуха, неуролошке болести или због деформитета или аномалија говорних органа. У оваквим ситуацијама потребан је преглед аудиолога, оториноларинголога, фонијатра, психијатра, неуролога, стоматолога.
Деца која не жваћу чврсту храну,користе цуцлу или пију на флашицу имају слабију покретлљивост говорних органа, што отежава и сам развој говора.
Почетно проговарање касни и као последица неадекватне или недовољне стимулације средине.Често видимо децу која гледају цртане филмове и саџаје преко таблета и телефона по неколико сати дневно.

Ако се детету адекватно не посвети време и пажња у раном периоду, последице ће се одразити на развој језика али и на целокупан развој његове личности.

Стручна помоћ подразумева логопедску процену детета, саветовање родитеља и обука родитеља на који начин да стимулишу развој. По потреби,деца се укључују у логопедски третман на раном узрасту који има за циљ да подстакне развој говора.

Radost Govora Logo
©2018 - Радост Говора
ћир