Logopedski tretman mucanja

Logopedski tretman mucanja je proces koji zahteva kontinuirani rad osobe koja muca sa terapeutom. Tretman se planira na osnovu procene stanja govora i stepena težine problema.

Tokom logopedskih tretmana osoba ovladava raznim tehnikama kojima se pravazilazi govorni problem, uspostavlja adekvatno disanje i odgovorajući ritam tokom govora.
Osoba jača svoju govornu sposobnost doslednim vežbanjem.

Tokom logpedskih tretmana sprovode se vežbe kojima se uspešno prevazilaze svakodnevne situacije koje provociraju mucanje.
Lepšim I lakšim načinom govora menjamo sliku o sebi I time razvijamo i pokrećemo veliki broj pozitivnih osobina svakog čoveka.

Volja i istrajnost u uvežbavanju tehnika su ključ uspeha. Povremeno organizujemo susret sa osobama koje su mucale i koje su uz našu pomoć pobedile mucanje kao dodatni vid podrške.

Radost Govora
©2018 - Radost Govora
lat