Логопедски третман

Логопедски третман у Едукативном центру Радост говора је креативна комуникативна размена између детета, логопеда и родитеља, корисна за сва три члана. Уважавајући индивидуалност појединца, за свако дете креирамо јединствен план рада. Чак и код деце где су нам циљеви слични, начин остваривања циљева је различит, зато су наши логопедски третмани креативни,маштовити,другачији, посебно осмишљени према потребама сваког детета.

Кроз заједничку интрекацију решавајући примарни говорно-језички проблем, развијамо толеранцију, другарство, уважавање, осећај припадности, осећај успешности, подстичемо развој аудитивне и визуелне перцепције, памћења, мишљења, пажње и социјализације.

Radost Govora
©2018 - Радост Говора
ћир