Муцање

Муцање је поремећај говора који се манифестује нарушеним дисањем, нарушеним ритмом и измењеним темпом говора. Долази до грчева мишића, који се испољвају у виду понављања или блокова током говора. Блокови су застоји у говору. Говор је често убрзан па поремећај темпа условљава и да не разумемо шта је дете хтело да нам каже. Дете често остаје без ваздуха, што у тежим случајевима родитељима делује као да се гуши.

Симптоми који се уочавају код детета:

• Застој од неколико секунди до неколико минута које дете прави пре изговора речи и реченица
• Понављање првог гласа (п-п-паприка) и/или слога (па-па-паприка)
• Понављање речи у реченици („Идем, идем, идем у школу.“)
• Блокови на првом гласу у речи (ппппаприка)
• Убрзан темпо говора
• Употреба великог броја поштапалица („Овај, идем, овај у школу, овај“)
• Необична интонација и акценат, продужавање вокала (ИИИИдем у школу)

Када дете освести присутност проблема, почиње да избегава говорне ситуације, да се повлачи, да даје краће одговоре или да користи гест уместо говора.

Карактеристично је да се муцање јавља у таласима и да мења форму. Може бити удружемо са тиковима и пропраћено покретима тела (грчење ноздрва,подизање обрва..).

Често се психолошка тескоба манифестује и телесним симптомима током комуникације: • Презнојавање
• Знојење дланова
• Убрзан рад срца
• Црвенило на лицу и врату

Муцање је сложен проблем који се може одразити на развој личности. Деца која муцају се стиде свог проблема, што утиче на њихов доживљај себе, самопоуздање и социјализацију. Често су изложена исмевању вршњака, понекад изопштена из друштва, недовољно шваћени од наставника па то оставља негативне последице на оцене. Са друге стране могу развијати осећај да их другови жале и да им наставници повлађују због говорног проблема што опет прави да дете има негативну слику о себи.

Када затражити помоћ?

Пракса показује да муцање које траје дуже од 3 недеље има тенденцију да прерасте у озбилљан проблем.
У раном периоду, до треће године, када се говор динамично развија, неретко се дешава поремећај флуентности као последица рапидног увећања вокабулара. Важно је и тада знати како помоћи детету да успори темпо говора.
Зато је певентивни преглед пожељан. Раним укључивањем детета у логопедски третман, спречавамо да дете „фиксира“ поремећај флуентности.
Третман муцања је процес који траје. Обухвата стручни рад логопеда са дететом, родитељем као и рад родитеља са дететом вођен стручним саветовањем.
У логопедском третману се примењују техниике, специфичне методе (Реедукација психомоторике са релаксацијом), вежбе дисања и опуштања, вежбе фонације, вежбе ритма и темпа све у циљу успостављања адекватног говора и усвајања новог модела којим се муцање превазилази.

Дете учи да говори спорије, да увек има довољно ваздуха при изговору реченица. Увежбавају се и говорне ситуације које провоцирају муцање. По потреби се укључује и психолошка подршка како би се оснажила целокупна личност детета.
Родитељи се обучавају на који начин да у свакодневним говорним ситуацијама примењују научен начин говора. Добијају инструкције како да реагују у одређеним ситуацијама и којих савета да се свакодневно придржавају.

Radost Govora
©2018 - Радост Говора
ћир