Sporiji razvoj govora i jezika - Razvojna disfazija

Deca sa razvojnom disfazijom imaju sporiji razvoj govora i jezika. Ona su pametna i dobro čuju, ali imaju problem da razumeju govor i izraze svoje misli.

Teškoće idu od blagih do težih. Veoma blage disfazije mogu proći neopaženo do polaska u školu, kada se simptomi manifestuju kroz teškoće u učenju čitanja, pisanja i shvatanja matematičkih aktivnosti.

Procenu razvoja govora i jezika vrši stručno lice, logoped. Najčešće je potreban pregled audiologa, psihologa i neurologa kako bi se otklonio svaki drugi uzrok sporijeg razovoja jezika i govora.

Kako možemo prepoznati dete koje ima sporiji razvoj govora i jezika?

• Deca dobro čuju ali ne razumeju poruku/nalog
• Kasnije progovore (posle 18. meseca i kasnije)
• Najčešće izgovaraju samo po jednu reč umesto cele rečenice
• Greše u rodu (Seka je lep)
• Greše u broju (Deca peva)
• Greše u padežu (Uzeo sam knjgu od mama)
• Skraćuju reči (patika-paka)
• Skraćuju duge rečenice (Hoću igram lopta)
• Dešava se da ih ni roditelji ne razumeju
• Imaju teškoće da nauče čitanje i pisanje
• Imaju teškoće u matematici
• Izostavljaju kraće reči (Mama /je/ lepa)

Deca kod koje je na vreme uočen problem i na vreme započet tretman, imaju veće šanse da prevaziđu problem u govoru i da bez teškoća započnu i dovrše školovanje.

Radost Govora
©2018 - Radost Govora
lat